Ünnepi Polgári Természetőr szolgálat a Felsőrákosi-tó környékén

Az ünnepnapon egyesületünkből három fővel bejárást tartottunk a nemrég védetté nyilvánított Felsőrákosi-tó TT területén és környezetében. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ez a terület sem mentes a szeméttől. Ellentétben a korábban a Szilas-tó TT-nél tapasztaltakkal, itt építési sitt halmokat találtunk. Volt fa, amelyik a betontömbök közül nőtt ki. A törmelékeket az évek folyamán szinte teljesen benőtte a fű, így legalább esztétikailag nem okoz gondot. Csak a kopár, kiégetett gyep virít, bizonyítva az ember jelenlétét a területen. Szomorú látvány volt.

A terület természetvédelmi értékét leginkább az itt megtalálható számos védett és fokozottan védett rovar, kétéltű, hüllő faj, vízi, énekes és ragadozó madár adja. A teljes felsorolás megtalálható a 33/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendeletben.